Werkwijze

Mijn werkwijze

Samen met u en uw kind voeren we een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en om te bepalen wat de hulpvraag is. Als u besluit om uw kind bij ZieZo aan te melden stel ik een “ZieZo plan” op waarbij de hulpvraag wordt omschreven alsmede het te behalen doel. Na iedere les ontvangt u per mail een korte evaluatie van de les. Na afloop van de sessie lessen, vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Naast individuele lessen bied ik ook bijles aan in kleine groepjes. Dit kan in overleg.

De bijlessen vinden in principe plaats in mijn praktijk aan huis. Bijles op locatie is mogelijk in overleg.

Tijdens de lessen maak ik gebruik van school methodes en materialen, computer programma’s, spelvormen, internet en eigen ontwikkelde leerlijnen en materialen.

Vaak heeft het kind dat leerproblemen heeft inmiddels negatieve ervaringen opgedaan. Het kind kan in zijn zelfvertrouwen zijn aangetast en daardoor ook andere sociaal emotionele problemen hebben ontwikkeld. In de bijlessen van ZieZo wordt dan ook op een coachende manier aandacht besteed aan het vergroten van het zelfvertrouwen. De leerstof wordt in kleine stappen verdeeld zodat uw kind weer succeservaringen beleeft. Dit zal het kind weer verstevigen en plezier geven in het leren en naar school gaan.

Wat zeggen anderen?

Samen met Annette hebben we op onze school het team in beweging gekregen. Annette is vriendelijk, communicatief zeer vaardig, betrokken en altijd positief. Het glas is bij haar altijd halfvol. Zij werkt met de kinderen en met haar collega’s oplossingsgericht. Natuurlijk moet je even kunnen vertellen wat je dwars zit, maar hoe gaan we nu verder? Zij heeft altijd praktische tips en oplossingen voor iedereen. En heel belangrijk: Ze doet wat ze zegt. Ze zegt wat ze doet. En: Ze laat aan iedereen zien wat ze doet. Kortom een open persoon met veel succesvolle ervaring in het begeleiden van collega’s en leerlingen.

Manon Prevoo

Locatieleider, Joseph Haydnschool Groningen