Over Bijles ZieZo

Over mij

Mijn naam is Annette Blonk. Ik geef bijles in de vakken rekenen, spelling, taal, technisch lezen, begrijpend lezen en Engels. Ook help ik bij de voorbereiding op de Cito toetsen en leer ik kinderen leren door gebruik te maken van mindmappen. Samenwerken met de school van uw kind vind ik belangrijk. Zo kan ik direct aansluiten bij de problemen die uw kind ondervindt. Preteaching behoort tot de mogelijkheden. Zo wordt een kind bij mij voorbereid op wat in de klas gaat komen. Dit vergemakkelijkt het leerproces.

Jarenlang heb ik gewerkt op een school in Groningen. Deze school heeft het predicaat excellent gekregen. Ik heb ruim 20 jaar ervaring als leerkracht in alle groepen. Momenteel ben ik leerkracht van groep 8. Door mijn uitgebreide kennis en ervaring kan ik, naast het lesgeven, kinderen die vastlopen binnen het onderwijssysteem verder helpen.

Naast het lesgeven heb ik verschillende hobby’s. Ik speel gitaar, zing graag en houd van reizen.

Een greep uit mijn opleidingen en vaardigheden:

  • PABO cum laude afgestudeerd
  • spellingsdidactiek en activerende werkvormen. Activerende werkvormen bieden de lesstof op een actieve, spelenderwijze manier aan
  • specialisatie Engelse les. Mijn taalvaardigheidniveau is C2 (Anglia Master examen) Ik heb een cursus  via het talencentrum van de Rijks Universiteit van Groningen gevolgd. Ook heb ik de cursus chatterboxes gedaan. Via chatterboxes wordt Engels spelenderwijs en op een actieve manier aangeboden aan kinderen. Met betrekking tot Engels op de basisschool heb ik leerlijnen ontwikkeld
  • diverse interne en externe cursussen op het gebied van gedragsstoornissen (te denken aan autisme, ADHD, PDD- NOS, faalangst)
  • Kiva training (anti pest programma)
  • Leefstijl training (methode gericht op de sociale- en emotionele vorming van kinderen)
  • cursus mindmappen voor kinderen
  • diverse trainingen op het gebied van coaching
  • opleiding kindercoach (startend)