Nederlands als tweede taal

De moedertaal is een andere dan het Nederlands; de doeltaal is Nederlands.
Ook wel: NT2
Dit begrip wordt meestal gebruikt om de didactiek van de tweedetaalverwerving aan te duiden.

Uit een onderzoek dat in Groningen op 22 basisscholen is uitgevoerd (2005), blijkt dat kennis rond de taalontwikkeling van meertalige kleuters nogal wat hiaten vertoont. Begrippen als interferentie en stille periode zijn onbekend. Van het belang van de moedertaal voor de gelijktijdige verwerving van de standaardtaal zijn zelfs vier van de vijf niet op de hoogte. Daardoor geven leerkrachten het foutieve advies aan ouders om thuis met hun kinderen Nederlands te spreken.
bron: didactief nr.9, november 2005, p.15)

Er zijn verschillende didactische benaderingen binnen het onderwijs in het Nederlands als tweede taal:

– de grammatica-vertaalbenadering (vertalen van schriftelijke teksten met de nadruk op grammatica
– de audiolinguale benadering (nadruk op mondelinge vaardigheden)
– de receptieve benadering (eerst receptief, dan pas productief)
– de handelingspsychologische benadering (uitgaan van handelingen)
– de communicatieve benadering (communiceren in een zo natuurlijk mogelijke context)
(vaak worden bij deze laatste benadering ook aspecten uit andere benaderingen gebruikt).

De niveauverschillen tussen kinderen die het Nederlands als tweede taal leren zijn groot en bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid tijd die ze doorbrengen tussen moedertaalsprekers. Sommige kinderen spreken alleen op school Nederlands. Bij anderen is het netwerk van moedertaalsprekers uitgebreider.
Binnen de taaldidactiek voor Nederlands als tweede taal is veel aandacht voor woordenschatonderwijs omdat is gebleken dat een grote woordenschat de basis vormt van allerlei andere taalvaardigheden. Ook is er aandacht voor het gebruiken en eventueel aanpassen van informatieve teksten, al dan niet bij de zaakvakken, voor het feit dat taal niet alleen bij Nederlands een rol speelt, maar overal. Het selecteren en eventueel aanpassen van prentenboeken is een aandachtsgebied van Nederlands als tweede taal.

Uiteraard is ook het spreken van dialecten en een taal als het Fries onderwerp bij Nederlands als tweede taal.

Zie ook

Aanvankelijk lezen en Nederlands als tweede taalActieve woordenschatAlfabetiserenAnalfabetismeAnders-analfabeet,Asielzoekerskinderen en taalonderwijsBiasC.A.T.ConsoliderenControlerenCulturele biasD.A.T.DeeltaalvaardigheidDialect,DictoglosDiepe woordkennisDinokrokusmethodeDoeltaalEén-persoon-één-taalstrategieForeigner talkFries taalonderwijsGOA,Informatiecentrum TaalInterferentieLabelenNeveninstromersNieuwkomersNT2OALTOETOETCOnderinstromers,Prentenboeken en NT2PrismaProductieve taalvaardigheidProductieve woordenschatSchooltaalSchooltaalvaardigheid,SchrijftaalwoordenSemi-analfabeetStille periodeTaalbeleidTaalcoördinatorTaalfunctiesTaalgroeimiddelTaalgroeipakketTeksten, de moeilijkheidsgraad vanThuistaalTotal Physical ResponseTriasTussentaalTweede-taallerenTweedetaalverwerving,Universalistische taalverwervingshypotheseVaktaalVaktaalwoordenWhole language approachWoordenschatWoordfrequentie,Woordraad- of woordleerstrategieënWoordselectieZaakvakken en taalZij-instromers.

Boeken

Appel, R., Kuiken, F., Vermeer, A. (1997): Handboek Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. : Meulenhoff.

Hanson, M. (2003): Klassengesprekken. Een interactieve benadering van onderwijs in multiculturele klassen.. Utrecht: Uitgeverij de Graaf.

Biemond, H., Verhallen, M., Walst, R. (1996): Leerkrachtvaardigheden Nederlands als tweede taal. Deel 3. Den Bosch: K.P.C. Groep.

Biemond, H., Verhallen, M., Walst, R. (1993): Leerkrachtvaardigheden. Nederlands als tweede taal. Den Bosch: K.P.C. Groep.

Kuiken, F., Vermeer, A. (2005): Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. Utrecht: ThiemeMeulenhoff.

Artikelen

Josée Coenen (2004): Deugen de nieuwe taalmethodes voor tweetalige leerlingen?. Toon, 2004/10, pag. 14-16

door Jeroen van der Bijl (2001): Eerste taal beinvloedt leren van tweede taal meer dan gedacht.. Toon, 2001/05, pag. 28-29

Piet Mooren. (2000): Kinderen van wol. Over OALT en OETC. Moer, 2000/02, pag. 65 – 75

C. Aarnoutse (1996): Op weg naar beter onderwijs in de Nederlandse taal. Moer, 1996/01, pag. 5-12

M. Kemmeren en T. Vallen. (1999): Op weg naar concreet taalbeleid. Moer, 1999/06, pag. 320-329

K. Verbeek (1997): Over domdurma en ijsjes. Tweede-taalleren ook een zaak van de remedial teacher!. Remedial Teaching, 1997/02

Jo van den Hauwe, Marc Stevens en Werner Schrauwen. (2000): Taakgericht taalonderwijs in een meertalige omgeving: een brede taak. Nieuwsbrief Netwerk Nederlands voor Pabo-docenten, 2000/01

Anneke Elenbaas, Marjan van der Maas en Henk Hansma. (1997): Taal is leuk. Jeugd in school en wereld, 1997/01

Rob Godthelp. (2000): Taalbeleid en taalgericht zaakvakonderwijs. Nieuwsbrief Netwerk Nederlands voor Pabo-docenten, 2000/01

Door Albert Cox. (2001): Taalleren met de babbeldoos is kinderspel. Toon, 2001/04, pag. 6-7

S. Scholten en A. Snelder. (1997): Taalstimuleringsproject voor allochtone peuters. Logopedie en Foniatrie, 1997/08

(1998): Trias: Onderwijs in de eigen taal voor kleuters. Moer, 1998/2, pag. 58-66

Sylvia Bacchini en Yvonne van Rijk (1980): Woordjes en plaatjes. ICT en tweede-taalverwerving van jonge kinderen.. Jeugd in school en wereld, 1980/01, pag. 28-31

Methoden

Allemaal taal (1986): Uitgeverij, Tilburg: Zwijsen BV.
Programma tweedetaalverwerving voor anderstalige leerlingen.

Laat wat van je horen: : Het Projectbureau.

Laat zien wat je zegt: Lisse: Swets & Zeitlinger BV.

Leesmethode voor anderstaligen: Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, Den Haag: H.C.O..

Lezen doe je overal: Uitgeverij, Tilburg: Zwijsen BV.
Methode voor allochtone kinderen

Met zoveel woorden (1997): Nergens: — onbekend.
Woordenschat uitbreiding na Knoop, Laat en Taalplan Kleuters

Prisma project: Rotterdam: Partners training& Innovatie.
Mondeling Nederlands, lezen, schooltaal

Taal voor iedereen (1994): Nergens: — onbekend.
J. Sijtstra
Raamplan voor een geintegreerde NT1/NT2-methode voor de basisschool

Taalplan Kleuters: : Meulenhoff.

Van horen en zeggen: Groningen: Wolters-Noordhoff.

Verder met Nederlands: : Stichting Samen Wonen Samen Leven.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *