Blog

Nederlands als tweede taal

De moedertaal is een andere dan het Nederlands; de doeltaal is Nederlands. Ook wel: NT2 Dit begrip wordt meestal gebruikt om de didactiek van de tweedetaalverwerving aan te duiden. Uit een onderzoek dat in Groningen op 22 basisscholen is uitgevoerd (2005), blijkt dat kennis rond de taalontwikkeling van meertalige kleuters nogal wat hiaten vertoont. Begrippen als interferentie en stille periode zijn onbekend. Van het belang van de moedertaal voor de gelijktijdige verwerving van de standaardtaal zijn zelfs vier van de vijf niet op de hoogte. Daardoor geven leerkrachten het foutieve advies aan ouders om thuis met hun kinderen Nederlands te spreken. bron: didactief nr.9, november 2005, p.15) Er zijn verschillende didactische benaderingen binnen het onderwijs in het Nederlands als tweede taal: – de grammatica-vertaalbenadering (vertalen van schriftelijke teksten met de nadruk op grammatica – de audiolinguale benadering (nadruk op mondelinge vaardigheden) – de receptieve benadering (eerst receptief, dan pas productief) – de handelingspsychologische benadering (uitgaan van handelingen) – de communicatieve benadering (communiceren in een zo natuurlijk mogelijke context) (vaak worden bij deze laatste benadering ook aspecten uit andere benaderingen gebruikt). De niveauverschillen tussen kinderen die het Nederlands als tweede taal leren zijn groot en bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid tijd die ze doorbrengen tussen moedertaalsprekers. Sommige kinderen spreken alleen op school Nederlands. Bij anderen is het netwerk van moedertaalsprekers uitgebreider. Binnen de taaldidactiek voor Nederlands als tweede taal is veel aandacht voor woordenschatonderwijs omdat is gebleken dat een grote woordenschat de basis vormt van allerlei andere taalvaardigheden. Ook is er aandacht voor het gebruiken en eventueel aanpassen van informatieve teksten, al dan niet bij de zaakvakken, voor het feit... Lees meer

Waarom vroeg, waarom Engels?

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Het is daarbij van belang dat kinderen zo veel als mogelijk ondergedompeld worden in ‘native English’, omdat ze juist in de eerste jaren heel goed klanken kunnen nabootsen. Daarmee ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. VvtoEngels opent als het ware de vensters naar andere samenlevingen. Engels is in minder dan twee decennia de wereldtaal geworden. Het is de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen geworden. Zo kent de Europese Unie 24 officiële talen maar in die Toren van Babel is Engels meer dan welke taal de lingua franca. Een echt goede beheersing van die taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in de maatschappelijke... Lees meer