Aanbod

Rekenen taal, lezen en spelling

Op de basisschool leren kinderen de basis van onder andere de vakken rekenen, taal, lezen en spelling. Een belangrijke basis die later lastig is in te halen. Het kan voorkomen dat kinderen het tempo niet kunnen bijhouden of wat extra aandacht nodig hebben. Bijles ZieZo biedt deze ondersteuning. Op die manier weet u zeker dat uw kind de tijd heeft om rustig te werken aan de taal-, reken- en spellingvaardigheden.

Leren leren met behulp van mindmappen

Het woord mindmappen klinkt misschien wat vreemd, maar het is een nieuwe manier om aantekeningen te maken. Bij mindmappen gaat het om een combinatie van schrijven en tekenen. Dit sluit beter aan bij het natuurlijke denken. Mindmappen is een techniek om structuur en overzicht te houden. Het kan kinderen helpen om te leren leren.

Cito voorbereiding

De meeste scholen toetsen leerlingen al vanaf groep 1/2. Ieder half jaar aan de hand van Cito toetsen. Resultaten worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Dit is belangrijk om tot een passend advies voor vervolgonderwijs te komen. Deze Cito toetsen zijn anders dan de methodetoetsen die de kinderen gewend zijn. Hierdoor kunnen kinderen onzeker zijn over de vraagstelling. ZieZo besteedt  tijdens de bijles aandacht aan de vraagstelling van Cito, het werken onder tijdsdruk, het begrijpend lezen en het vergroten van het zelfvertrouwen door veel te oefenen met de Cito vragen. Het is nooit het doel een hoger resultaat te halen dan het niveau van het kind. Het gaat erom eruit te halen wat erin zit. Bijles ZieZo biedt dan ook geen garantie op hogere resultaten.

Engels

Steeds meer basisscholen bieden kinderen Engels en beginnen hiermee op jongere leeftijd. Om hierop aan te sluiten geef ik Engelse les, speciaal gericht op het basisschool kind . Voor de lessen gebruik ik actieve werkvormen. Te denken aan dialogen, toneelstukjes, spelletjes waarbij met name Engels gesproken wordt. Ik sluit aan bij het taalniveau van het kind. Op deze manier breiden we de woordenschat uit van het kind en werken we aan de grammatica. De overgang naar het voortgezet onderwijs zal op deze manier soepeler verlopen.

Naast bijles voor kinderen op de basisschool bied ik ook bijles Engels voor kinderen in het eerste en tweede jaar van de middelbare school.

Learn Dutch as a second language

Do you speak English and have difficulties with the Dutch language? Whatever your level of understanding, I can help make a big difference to your time in The Netherlands by teaching you to speak and write the Dutch language. Together we’ll explore what you need to learn. Whether its writing skills, being able to speak socially or to just ‘get by’. I will teach you in a way that suits you, whether its role plays, through music, book readings or discussion sessions.

Please contact me to arrange an introduction meeting.